Muzeum dopravy ve Strašicích

Expozice historie dopravy – Muzeum dopravy ve Strašicích

Od roku 2009 pravidelně zpřístupňujeme expozici historie dopravy v obci Strašice na pomezí Plzeňského a Středočeského kraje a chráněné krajinné oblasti Brdy. Na této stránce jsou k dispozici veškeré informace pro naplánování vaší návštěvy muzea. Těšíme se na viděnou.

Základní informace pro návštěvníky

Expozice je v současnosti přístupná jeden víkend v měsíci, vždy o předem vyhlášených termínech od května do října od 10. do 17. hodiny a dále pro objednané skupiny (po předchozím objednání) i mimo vyhlášené termíny. Při vybraných akcích jsou v provozu také historická klubová vozidla na speciálních linkách. Častější zpřístupnění expozice bude možné po celkové plánované rekonstrukci budovy. Pohyb po expozici je v současnosti volný, u exponátů se nachází popisky, k dispozici je dle zájmu také náš personál, který poskytne podrobnější výklad.

Termíny zpřístupnění expozice v roce 2021 jsou: 3. + 4. července, 24. + 25. července, 31. července + 1. srpna, 14. + 15. srpna, 28. + 29. srpna, 18. + 19. září, 1. října, 9. + 10. října. Podrobnosti jsou k dispozici v tomto dokumentu.

Vstupné: dospělí – 50 Kč; děti, studenti, ZTP, důchodci – 20 Kč; rodina – 100 Kč.

Nabízíme možnost vydání dárkových voucherů pro návštěvu muzea, nebo návštěvu i s jízdou historickým autobusem po okolí. Pro podrobnosti nás kontaktujte.

Rezervace a bližší informace k Expozici historie dopravy: Michal Kouba, 604 583 524, skoda-bus-klub@centrum.cz

Adresa Expozice historie dopravy: Strašice 636-B, 338 45 STRAŠICE
GPS: 49°43’53.7″N 13°46’01.9″E

Kudy k nám? – doporučené spojení veřejnou dopravou

Nejblíže Muzeu dopravy je orientována zastávka Strašice, ObÚ (Obecní úřad). Muzeum je od stanice vzdáleno přibližně jeden kilometr východním směrem. Ze zastávky Strašice, ObÚ se vydáte za obecním úřadem vpravo (je zde ukazatel) a dále stále rovně podél areálu bývalých kasáren, okolo Muzea Středních Brd a hasičské zbrojnice.

V námi doporučovaném spojení nemusí být zachyceny veškeré dopravní změny jednotlivých spojů (odklony, výluky), spojení si před svojí cestou vždy ověřte například přes internetový vyhledávač IDOS či u jednotlivých dopravců (České dráhy, a.s. a ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.). Také zejména při cestách z Prahy nelze predikovat výši zpoždění vlakových spojů ani garantovat případné čekání autobusů.

Strašice jsou aktuálně obsluhovány autobusovými linkami v souhrnném taktu 120 minut i o víkendu, doporučené možnosti spojení jsou navrženy ve sloupcích tabulky. Pro cestu z Plzně a některé cesty z Prahy je ideální se dopravit do Rokycan (zastavují zde osobní vlaky a rychlíky, nikoliv Západní expresy). S rokycanskou vlakovou stanicí sousedí autobusové nádraží, odkud odjíždí autobusy do Strašic (linky směr Cheznovice či Hořovice). Po přibližně 45 minutách jízdy autobusem vystupte ve stanici Strašice, ObÚ (Obecní úřad). Přestup v Rokycanech je nutný i při zpáteční cestě. Při některých cestách z/do Prahy lze využít přestupu v Hořovicích (autobusová zastávka se nachází hned před nádražní budovou). Zejména při cestách z Prahy a přestupu na autobus směr Strašice je však nutné sledovat případné zpoždění vlakového spoje — při větším zpoždění lze doporučit dojet vlakem až do Rokycan, a do Strašic se vydat autobusovým spojem z „opačné strany“ — tj. z Rokycan.

Doporučená spojení Plzeň – Strašice – Plzeň
Plzeň – vlak – odjezd: 10:22 12:22 14:22
Rokycany – vlak – příjezd: 10:32 12:32 14:32
Rokycany – autobus – odjezd: 10:40 12:40 14:40
Strašice, ObÚ – autobus – příjezd: 11:03 13:06 15:03
 
Strašice, ObÚ – autobus – odjezd: 12:55 14:55 16:55
Rokycany – autobus – příjezd: 13:19 15:20 17:19
Rokycany – vlak – odjezd: 13:28 15:28 17:28
Plzeň – vlak – příjezd: 13:38 15:38 17:38
Doporučená spojení Praha – Strašice – Praha
Praha (hl. n.) – vlak – odjezd: 8:13 10:13 * 13:13
Hořovice – vlak – příjezd: 9:08 * 14:08
Hořovice – autobus – odjezd: 9:15 * 14:19
Strašice, ObÚ – autobus – příjezd: 9:50 13:06 14:55
 
Strašice, ObÚ – autobus – odjezd: 13:06 14:55# 17:06
Hořovice – autobus – příjezd: 13:40 # 17:40
Hořovice – vlak – odjezd: 13:52 # 17:52
Praha (hl. n.) – vlak – příjezd: 14:51 16:51 18:51

* – Spojení s přestupem v Rokycanech, nikoliv Hořovicích. Příjezd vlaku do Rokycan 11:27, odjezd autobusu z Rokycan v 12:40 (též vizte doporučení spojení z Plzně).
# – Spojení s přestupem v Rokycanech, nikoliv Hořovicích. Příjezd autobusu do Rokycan 15:20 (též vizte doporučení spojení do Plzně), odjezd vlaku z Rokycan v 15:33.

Aktualizováno k 30.6.2021

Kudy k nám? – doporučené spojení automobilem

Z dálnice D5 sjeďte na exitu 50 (Mýto). Na křižovatce vpravo směr Svojkovice a na příští (300 m) vlevo směr Medový Újezd. V Medovém Újezdě na křižovatce vlevo a hned po necelých 100 m vpravo. Dále stále po této silnici. Na rozlehlé křižovatce v lese mírně vlevo po panelové silnici. Dále po cca 2 km po sjezdu ze svahu na křižovatce se silnicí č. 117 vpravo. Ve Strašicích projedete částí obce, pak následuje nezastavěné území a v další zastavěné části obce na křižovatce U Libuše doleva. Pojedete po návsi až na křižovatku ve tvaru písmene Y u obecního úřadu (budova s věžičkou) a tady vlevo. Dále stále rovně podél areálu bývalých kasáren, okolo Muzea Středních Brd a hasičské zbrojnice. Parkování je možné na komunikaci u areálu muzea (dle dopravního značení) a dále na komunikaci u blízkého sběrného dvora (na křižovatce za hasičskou zbrojnící odbočte vpravo na dlážděnou cestu a zde zaparkujte, k muzeu následně pokračujte pěšky zpět na křižovatku a doprava).

Od Rokycan projeďte přes obce Pavlovsko a Dobřív, dále po silnici č. 117. Ignorujte šikmou odbočku „Strašice 1 km“ a jeďte stále po silnici č. 117 až přímo do Strašic. Hned na začátku obce je křižovatka, dáte se vpravo. Pojedete po návsi až na křižovatku ve tvaru písmene Y u obecního úřadu (budova s věžičkou) a tady vlevo. Dále stále rovně podél areálu bývalých kasáren, okolo Muzea Středních Brd a hasičské zbrojnice. Parkování je možné na komunikaci u areálu muzea (dle dopravního značení) a dále na komunikaci u blízkého sběrného dvora (na křižovatce za hasičskou zbrojnící odbočte vpravo na dlážděnou cestu a zde zaparkujte, k muzeu následně pokračujte pěšky zpět na křižovatku a doprava).


Záměr a vznik muzea

Projekt regionálního muzea dopravy vznikl v druhé polovině roku 2007 díky spolupráci ŠKODA – BUS klubu Plzeň jako majitele historických exponátů a obce Strašice, která do projektu vložila budovu bývalých tankových garáží v areálu zrušených kasáren.

Cílem muzea je mapovat vývoj hromadné dopravy především v bývalém Západočeském kraji. Expozice se zabývá obdobím od 2. světové války po současnost.

Historicky první otevření prozatimní expozice se datuje k 15.8.2009, u příležitosti strašického posvícení. Tehdy bylo v expozici vystaveno prvních deset exponátů. Od té doby se expozice každým rokem rozšiřuje o novinky v podobě nově pořízených exponátů, nebo dokončené renovaci stávajících.

Současnost

Muzeum dopravy mapuje vývoj veřejné dopravy v západočeském regionu.

Expozice je zaměřena hlavně na období od počátku 50. let po současnost a tvoří ji z části skutečné exponáty, z části pak dobové fotografie, modely, plánky a jiné.

Na ploše 3.000 m2 v jedné z hal bývalých kasáren a okolním prostranství je vystaveno 25 velkých exponátů – trolejbusy, autobusy, přívěsy, nákladní automobil , tramvaj a 9 osobních automobilů převážně značky ŠKODA. Vozidlové exponáty jsou doplněny o celky pohonů vozidel, trakčního vedení a dopravních zařízení, na které je za běžného provozu sahat nebezpečné, nebo vůbec nejsou vidět.

Současný vzhled areálu muzea, foto Michal Kouba

Současný vzhled areálu muzea, foto Michal Kouba

Expozice

Největší a nejrozsáhlejší je expozice vozidel a zastávkových označníků, která sestává převážně z vozidel vlastněných spolkem Škoda – Bus klub, doplněna o exponáty dlouhodobě zapůjčené od dalších partnerů.

Druhá expozice obsahuje technologické celky a příslušenství dopravy, na které si za normálních okolností člověk sáhnout nemůže. To znamená například soubor armatur trolejového vedení pro trolejbusovou dopravu, kontrolér tramvaje z roku 1937, motorgenerátor pro nabíjení akumulátorů z roku 1943, nebo první český asynchronní trakční motor z prototypu tramvaje LTM 10.08. Dále sběrače el. proudu a další technické exponáty, pohony vozidel a podobné. Zajímavým celkem je část zachráněného tělesa bývalé pionýrské železnice, která do roku 1976 fungovala v Plzni a spojovala výstaviště se zoologickou zahradou.

Poslední část expozice obsahuje drobnější předměty, které neodmyslitelně patří k dopravě. Např. uniformy, jízdenky, strojky na výdej a označování jízdenek, směrové orientace apod., ale rovněž seznámí návštěvníky s vývojem hromadné dopravy v jednotlivých regionech našeho kraje prostřednictvím informačních panelů s fotografiemi a mapkami. Tato expozice je zatím instalována pouze z části. Druhá část obsahující exponáty které jsou náchylné na prach a klimatické změny, bude doinstalována až po celkové rekonstrukci objektu.

Expozice vozidel

Vozidlo Výrobce a Typ Rok výroby (stav) Další informace
Autobus Škoda 706 RTO LUX 1961 stránka vozu
Autobus – speciál transfuzní stanice Škoda 706 RTO TRST 1964 (rozpracován v depozitáři) stránka vozu
Autobus Karosa ŠD 11 – 2040 1977 stránka vozu
Autobus Karosa ŠL 11 – 1310 1980 stránka vozu
Autobus Karosa LC 735.00 1983 stránka vozu
Autobus Karosa C 734.20 1987 stránka vozu
Autobus Karosa B 731.20 1988 stránka vozu
Autobus – speciál hotelbus Karosa C 734.20 HL 1992 stránka vozu
Autobus Karosa B 732.1654 1992 stránka vozu
Autobus Karosa B 932 1996 stránka vozu
Autobus SOR C 9,5 1998 stránka vozu
Autobus Škoda 21 Ab (dvě vozidla) 2001 stránka vozu
Autobus Ikarus 412.02 1995
Trolejbus Škoda 7 Tr1 (reko na 8Tr) 1952 (nálezový stav) stránka vozu
Trolejbus Škoda 9 Tr HT26 1979 (nálezový stav) stránka vozu
Trolejbus Škoda 14 Tr08/6 1989 stránka vozu
Trolejbus Škoda 14 Tr08/6M 1987 (2003 modernizace a nová karoserie) stránka vozu
Trolejbus Škoda 17 Tr (1. prototyp) 1989 stránka vozu
Trolejbus Škoda 15 Tr03/6 1991 stránka vozu
Trolejbus Škoda 21 Tr ACI 2002 stránka vozu
Nákladní automobil Praga V3S – MP13 1961 (1971 dosazena plošina) stránka vozu
Přívěs osobní Karosa B 40 1960 (nálezový stav) stránka vozu
Přívěs EC 60 (elektrocentrála) 1989 stránka vozu
Traktor Škoda 30 1950 stránka vozu
Tramvaj Brožík/Křižík 1899 (nálezový stav) stránka vozu
Tramvaj ČKD T3 1975 stránka vozu
Osobní automobil Škoda Octavia Combi 1967
Osobní automobil Škoda 1000MB 1969
Osobní automobil Škoda 100L 1972
Osobní automobil Škoda 110R Coupé 1976
Osobní automobil Škoda 120LS 1983
Osobní automobil Škoda Garde 1984
Osobní automobil Škoda Rapid 130 1988
Osobní automobil Škoda 125L 1989

S ohledem na možné smluvní jízdy vozidel nebo dílčí opravy mimo areál, nemusí být vždy přítomny všechny exponáty ze seznamu. Naopak mohou být dle aktuální situace vystavena jiná vozidla (spolupracujících osob) v seznamu neuvedená.

Akce v muzeu

Od dubna do října je Muzeum dopravy otevřeno minimálně jeden víkend v měsíci. Postupem času se program muzea ustálil na několika hlavních akcích sezony s doprovodným programem (jízdami vozidel). V květnu probíhá Hamernický den, v červnu se připojujeme k Muzejní noci… Hlavní akcí sezóny je Strašické posvícení v srpnu. Při strašickém posvícení v roce 2014 z Muzea dopravy odstartovala první Retrojízda vozidel socialismu. Další ročníky budou následovat. Podrobnosti o akcích muzea na této stránce.

Výhled

Výhledově bychom rádi vyznačili naučnou stezku po stopách bývalé Stroussbergově železnici, která byla budována na konci 19. století v sousedství Strašic a nikdy nebyla kompletně dokončena. Z budovaného úseku Zbiroh – Dobřív byl zprovozněn pouze zlomek trati právě mezi Zaječovem a Strašicemi. Dosud je však těleso trati rozpoznatelné a nachází se zde i několik mostků a drážních staveb.

Od dalších plánů nás v současnosti brzdí i náročnost udržování areálu v přijatelném stavu. Činnosti, které byly v areálu muzea dobrovolnicky vykonány podrobněji mapuje stránka z rubriky Naše činnost. Každoročně odpracují členové klubu, ale i další přátelé a spolupracovníci, při údržbách a zvelebování areálu více než 600 brigádnických hodin.

V současné době je hotov stavební projekt rekonstrukce budovy muzea a v řešení je financování. Budova bude rozdělena na dvě části, ve větší bude umístěna expozice, v menší části vznikne zázemí pro depozitář. Interiér bude prosvětlen prosklením střechy střední lodi a výměnou zadních nefunkčních vrat za okna. Recepce, WC a zázemí pro personál muzea pak budou umístěny v buňkách na ploše u vjezdu. Věříme, že Muzeum dopravy bude přínosem nejen pro obec Strašice, ale i pro celý Plzeňský kraj, neboť muzeum tohoto zaměření tu do současnosti chybělo.


Komentáře jsou uzavřeny.