Muzeum dopravy ve Strašicích

Otevírací doba a vstupné

Muzeum je prozatím přístupné pouze jeden víkend v měsíci, vždy o předem vyhlášených termínech od dubna do října od 10. do 17. hodiny a dále pro objednané skupiny i mimo vyhlášené termíny po předchozím objednání. Při vybraných akcích jsou v provozu také klubová vozidla na historických linkách. Stálé zpřístupnění muzea bude možné až po rekonstrukci budovy.

Vstupné: dospělí – 50 Kč; děti, studenti, ZTP, důchodci – 20 Kč; rodina – 100 Kč.

Termíny zpřístupnění muzea jsou uveřejněny v tomto dokumentu.

Nabízíme možnost vydání dárkových voucherů pro návštěvu muzea, nebo návštěvu i s jízdou historickým autobusem po okolí. Pro podrobnosti nás kontaktujte.
Rezervace a infomace: Michal Kouba, 604 583 524, skoda-bus-klub@centrum.cz

Adresa muzea dopravy: Strašice 636-B, 338 45 STRAŠICE

GPS: 49°43’53.7″N 13°46’01.9″E

Kudy k nám? – doporučené spojení veřejnou dopravou

Nejblíže Muzeu dopravy je orientována zastávka Strašice, ObÚ (Obecní úřad). Muzeum je od stanice vzdáleno přibližně jeden kilometr východním směrem. Ze zastávky Strašice, ObÚ se vydáte za obecním úřadem vpravo (je zde ukazatel) a dále stále rovně podél areálu bývalých kasáren, okolo Muzea Středních Brd a hasičské zbrojnice.

V námi doporučovaném spojení nemusí být zachyceny veškeré dopravní změny jednotlivých spojů, spojení si před svojí cestou vždy ověřte například přes internetový vyhledávač IDOS či u jednotlivých dopravců (ČSAD autobusy Plzeň a.s., České dráhy, a.s. a ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.).

Strašice jsou aktuálně obsluhovány autobusovými linkami v souhrném taktu 120 minut i o víkendu, doporučené možnosti spojení jsou navrženy ve sloupcích tabulky. Ať už cestujete od Plzně či od Prahy, vždy je nutné dopravit se do Rokycan (zastavují zde osobní vlaky a rychlíky, ne Západní expresy). S rokycanskou vlakovou stanicí sousedí autobusové nádraží, odkud odjíždí autobusy do Strašic (linky směr Cheznovice či Hořovice). Po přibližně 45 minutách jízdy autobusem vystupte ve stanici Strašice, ObÚ (Obecní úřad). Přestup v Rokycanech je nutný i při zpáteční cestě. Dále mají Strašice přímé autobusové spojení s Prahou, spoj jede v sobotu ráno z Prahy (odjezd 8:30 z Nových Butovic) do Strašic, v neděli večer pak autobus jede ze Strašic do Prahy (zde je na výběr ze dvou spojů, odjezdy ze zastávky Strašice, ObÚ v 16:52 a 18:42).

Spojení Plzeň – Strašice – Plzeň
Plzeň – vlak – odjezd: 10:20 12:20 14:20
Rokycany – vlak – příjezd: 10:31 12:31 14:31
Rokycany – autobus – odjezd: 10:40 12:40 14:40
Strašice, ObÚ – autobus – příjezd: 11:05 13:05 15:04
Strašice, ObÚ – autobus – odjezd: 12:54 14:53 16:54
Rokycany – autobus – příjezd: 13:19 15:19 17:17
Rokycany – vlak – odjezd: 13:29 15:29 17:29
Plzeň – vlak – příjezd: 13:40 15:40 17:40
Spojení Praha – Strašice – Praha Další spojení
Praha (hl. n.) – vlak – odjezd: 8:15 10:15 13:15 Praha, Nové Butovice – bus – odjezd: 8:30
Rokycany – vlak – příjezd: 9:28 11:28 14:28 (jeden jen v sobotu)
Rokycany – autobus – odjezd: 10:40 12:40 14:40
Strašice, ObÚ – autobus – příjezd: 11:05 13:05 15:04 Strašice, ObÚ – autobus – příjezd: 9:43
Strašice, ObÚ – autobus – odjezd: 12:54 14:53 16:54 Strašice, ObÚ – autobus – odjezd: 16:52
Rokycany – autobus – příjezd: 13:19 15:19 17:17 (jeden jen v neděli)
Rokycany – vlak – odjezd: 13:32 15:32 17:32
Praha (hl. n.) – vlak – příjezd: 14:49 16:49 18:49 Praha, Na Knížecí – bus – příjezd: 19:20

Kudy k nám? – doporučené spojení automobilem

Z dálnice D5 sjeďte na exitu 50 (Mýto). Na křižovatce vpravo směr Svojkovice a na příští (300 m) vlevo směr Medový Újezd. V Medovém Újezdě na křižovatce vlevo a hned po necelých 100 m vpravo. Dále stále po této silnici. Na rozlehlé křižovatce v lese mírně vlevo po panelové silnici. Dále po cca 2 km po sjezdu ze svahu na křižovatce se silnicí č. 117 vpravo. Ve Strašicích projedete částí obce, pak následuje nezastavěné území a v další zastavěné části obce na křižovatce U Libuše doleva. Pojedete po návsi až na křižovatku ve tvaru písmene Y u obecního úřadu (budova s věžičkou) a tady vlevo. Dále stále rovně podél areálu bývalých kasáren, okolo Muzea Středních Brd a hasičské zbrojnice. Parkování je možné na komunikaci u areálu muzea (dle dopravního značení).

Od Rokycan projeďte přes obce Pavlovsko a Dobřív, dále po silnici č. 117. Ignorujte šikmou odbočku „Strašice 1 km“ a jeďte stále po silnici č. 117 až přímo do Strašic. Hned na začátku obce je křižovatka, dáte se vpravo. Pojedete po návsi až na křižovatku ve tvaru písmene Y u obecního úřadu (budova s věžičkou) a tady vlevo. Dále stále rovně podél areálu bývalých kasáren, okolo Muzea Středních Brd a hasičské zbrojnice. Parkování je možné na komunikaci u areálu muzea (dle dopravního značení).


Záměr a vznik muzea

Projekt regionálního muzea dopravy vznikl v druhé polovině roku 2007 díky spolupráci ŠKODA – BUS klubu Plzeň jako majitele historických exponátů a obce Strašice, která do projektu vložila budovu bývalých tankových garáží v areálu zrušených kasáren.

Cílem muzea je mapovat vývoj hromadné dopravy především v bývalém Západočeském kraji. Expozice se zabývá obdobím od 2. světové války po současnost.

Historicky první otevření prozatimní expozice se datuje k 15.8.2009, u příležitosti strašického posvícení. Tehdy bylo v expozici vystaveno prvních deset exponátů. Od té doby se expozice každým rokem rozšiřuje o novinky v podobě nově pořízených exponátů, nebo dokončené renovaci stávajících.

Současnost

Muzeum dopravy mapuje vývoj veřejné dopravy v západočeském regionu.

Expozice je zaměřena hlavně na období od počátku 50. let po současnost a tvoří ji z části skutečné exponáty, z části pak dobové fotografie, modely, plánky a jiné.

Na ploše 3.000 m2 v jedné z hal bývalých kasáren a okolním prostranství je vystaveno 25 velkých exponátů – trolejbusy, autobusy, přívěsy, nákladní automobil , tramvaj a 9 osobních automobilů převážně značky ŠKODA. Vozidlové exponáty jsou doplněny o celky pohonů vozidel, trakčního vedení a dopravních zařízení, na které je za běžného provozu sahat nebezpečné, nebo vůbec nejsou vidět.

Současný vzhled areálu muzea, foto Michal Kouba

Současný vzhled areálu muzea, foto Michal Kouba

Expozice

Největší a nejrozsáhlejší je expozice vozidel a zastávkových označníků, která sestává převážně z vozidel vlastněných spolkem Škoda – Bus klub, doplněna o exponáty dlouhodobě zapůjčené od dalších partnerů.

Druhá expozice obsahuje technologické celky a příslušenství dopravy, na které si za normálních okolností člověk sáhnout nemůže. To znamená například soubor armatur trolejového vedení pro trolejbusovou dopravu, kontrolér tramvaje z roku 1937, motorgenerátor pro nabíjení akumulátorů z roku 1943, nebo první český asynchronní trakční motor z prototypu tramvaje LTM 10.08. Dále sběrače el. proudu a další technické exponáty, pohony vozidel a podobné. Zajímavým celkem je část zachráněného tělesa bývalé pionýrské železnice, která do roku 1976 fungovala v Plzni a spojovala výstaviště se zoologickou zahradou.

Poslední část expozice obsahuje drobnější předměty, které neodmyslitelně patří k dopravě. Např. uniformy, jízdenky, strojky na výdej a označování jízdenek, směrové orientace apod., ale rovněž seznámí návštěvníky s vývojem hromadné dopravy v jednotlivých regionech našeho kraje prostřednictvím informačních panelů s fotografiemi a mapkami. Tato expozice je zatím instalována pouze z části. Druhá část obsahující exponáty které jsou náchylné na prach a klimatické změny, bude doinstalována až po celkové rekonstrukci objektu.

Expozice vozidel

Vozidlo Výrobce a Typ Rok výroby (stav)
Autobus Škoda 706 RTO LUX 1961 (v generální opravě)
Autobus – speciál transfuzní st. Škoda 706 RTO TRST 1964 (rozpracován v depozitáři)
Autobus Karosa ŠL 11 – 1310 1980
Autobus Karosa ŠD 11 – 2040 1977
Autobus Karosa B 731.20 1988
Autobus Karosa C 734.20 1987
Autobus Karosa C 734.20 HL 1992
Autobus Karosa LC 735.00 1983
Autobus Karosa B 732.1654 1992
Autobus Karosa B 932 1996
Autobus Škoda 21 Ab (dvě vozidla) 2001
Autobus Ikarus 280.10 1989
Autobus Ikarus 405 1994
Autobus Ikarus 412.02 1995
Autobus Ikarus 435.09 1993
Trolejbus Škoda 7 Tr1 (reko na 8Tr) 1952 (nálezový stav)
Trolejbus Škoda 9 Tr HT26 1979 (nálezový stav)
Trolejbus Škoda 14 Tr08/6 1989
Trolejbus Škoda 14 Tr08/6M 1987 (2003 mod. a nová karos.)
Trolejbus Škoda 15 Tr03/6 1991
Trolejbus Škoda 17 Tr (1. prototyp) 1989
Trolejbus Škoda 21 Tr ACI 2002
Nákladní automobil Praga V3S – MP13 1961 (1971 dosazena plošina)
Přívěs osobní Karosa B 40 1960 (nálezový stav)
Přívěs EC 60 (elektrocentrála) 1989
Traktor Škoda 30 1950
Tramvaj Brožík/Křižík 1899 (nálezový stav)
Tramvaj ČKD T3 1975
Osobní automobil Škoda OKTAVIA-combi 1967
Osobní automobil Škoda 1000MB 1969
Osobní automobil Škoda 100L 1972
Osobní automobil Škoda 110R – coupe 1976
Osobní automobil Škoda 120LS 1983
Osobní automobil Škoda 130L GARDE 1984
Osobní automobil Škoda 125L 1989
Osobní automobil Škoda 130L RAPID 1988

S ohledem na možné smluvní jízdy vozidel nebo dílčí opravy mimo areál, nemusí být vždy přítomny všechny exponáty ze seznamu.

Akce v muzeu

Od dubna do října je Muzeum dopravy otevřeno minimálně jeden víkend v měsíci. Postupem času se program muzea ustálil na několika hlavních akcích sezony s doprovodným programem (jízdami vozidel). V květnu probíhá Hamernický den, v červnu se připojujeme k Muzejní noci… Hlavní akcí sezóny je Strašické posvícení v srpnu. Při strašickém posvícení v roce 2014 z Muzea dopravy odstartovala první Retrojízda vozidel socialismu. Další ročníky budou následovat. Podrobnosti o akcích muzea na této stránce.

Výhled

Výhledově bychom rádi vyznačili naučnou stezku po stopách bývalé Stroussbergově železnici, která byla budována na konci 19. století v sousedství Strašic a nikdy nebyla kompletně dokončena. Z budovaného úseku Zbiroh – Dobřív byl zprovozněn pouze zlomek trati právě mezi Zaječovem a Strašicemi. Dosud je však těleso trati rozpoznatelné a nachází se zde i několik mostků a drážních staveb.

Od dalších plánů nás v současnosti brzdí i náročnost udržování areálu v přijatelném stavu. Činnosti, které byly v areálu muzea dobrovolnicky vykonány podrobněji mapuje stránka z rubriky Naše činnost. Každoročně odpracují členové klubu, ale i další přátelé a spolupracovníci, při údržbách a zvelebování areálu více než 600 brigádnických hodin.

V současné době je hotov stavební projekt rekonstrukce budovy muzea a v řešení je financování. Budova bude rozdělena na dvě části, ve větší bude umístěna expozice, v menší části vznikne zázemí pro depozitář. Interiér bude prosvětlen prosklením střechy střední lodi a výměnou zadních nefunkčních vrat za okna. Recepce, WC a zázemí pro personál muzea pak budou umístěny v buňkách na ploše u vjezdu. Věříme, že Muzeum dopravy bude přínosem nejen pro obec Strašice, ale i pro celý Plzeňský kraj, neboť muzeum tohoto zaměření tu do současnosti chybělo.


Komentáře jsou uzavřeny.