Jízdy pro Plzeňské městské dopravní podniky

Jízdy pro Plzeňské městské dopravní podniky

Spolupráce s Plzeňskými městskými dopravními podniky (PMDP, a.s.) si velice vážíme a je pro nás velmi důležitá.

2004 – První společnou akcí v dějinách, byly oslavy 105. výročí MHD v Plzni, v červnu 2004.  Následně navazovaly další akce, na kterých jsme se společně podíleli.

2006 – V roce 2006 to byly oslavy hned dvoje. Nejprve v červnu, Pmdp ke svému 107. výročí připravily jízdy historickými tramvajemi a otevřely dveře svých provozoven, kde byla vystavena i naše vozidla. Ve vozovně Cukrovarská to byly autobusy Škoda 706 RTO-LUX a Karosa ŠD 11, ve vozovně Slovany pak autobus Karosa ŠL 11, ev.č. 282. Ten se v průběhu dne ještě přemístil na točnu U Zvonu, kde se obracely historické tramvaje. Druhé oslavy, které se odehrály v září a opožděně připoměly  65. let trolejbusů v Plzni, byly pojaty jako Víkend s historickými trolejbusy.            

                 

2009 – O tři roky později, v červnu 2009 pak velkolepé oslavy 110. výročí MHD v Plzni, kdy naše vozidla již nebyla jen vystavena ve vozovnách, ale jezdila společně s historickými vozy PMDP i zapůjšenými vozidly z partnerských Dp na zvláštních linkách.                 

2011 – V září 2011, při spojených oslavách 70. let trolejbusů v Plzni a 75. let výroby trolejbusů Škoda, byla naše vozida opět pouze vystavena, ale tentokrát ne ve vozovnách, nýbrž v areálu Škody Transportation na Karlově.

2014 – Další velké oslavy se udály v červnu 2014 též na Karlově, pouze o pár desítek metrů dále, již v nově vybudovaném depu pro trolejbusy a autobusy na pozemcích bývalé lokomotivky ŠKODY Transportation. Tady byla část našich vozidel vystavena, zatím co jiná jezdila na speciální lince spojující depo na Karlově s tramvajovou vozovnou Slovany. Stalo se příležitosti oslav 115 let MHD v Plzni a otevření nového depa a technické základny na Karlově.

2015 – Velice důležitá je pro nás smlouva o spolupráci, kterou jsme uzavřeli s PMDP v roce 2015. Týká se společně pořádaných akcí, výpomoci při péči o podniková historická vozidla a získávání nových exponátů do našich klubových sbírek.

2016 – Další významnou akcí byly spojené oslavy výročí 75 let trolejbusů v Plzni a 80 let výroby trolejbusů Škoda v červnu 2016. Dění oslav se tentokrát vrátilo do původní trolejbusové a autobusové vozovny v Cukrovarské ulici, kde mezi tím vzniknul kulturní areál s názvem DEPO 2015. Na bývalé venkovní odstavné ploše trolejbusů, byla nainstalována výstava současných i historických trolejbusů, historických autobusů a technických vozidel PMDP a našeho spolku (15 Tr, 17 Tr, věžka Praga). Historické trolejbusy a v případě potřeby posil i historické autobusy pak odjížděly od bývalé trolejbusové haly z Černické ulice, na linkové okruhy.

2019 – Další příležitostí ke spolupráci s PMDP byly oslavy 120 let MHD v Plzni v červnu 2019. Dějištěm oslav se v sobotu 15.6.2019 stala tramvajová vozovna na Slovanech (naposledy před významnou rekonstrukcí) a trolejbusové a autobusové depo na Karlově. Obě lokality spojovala mimo jiné přímá linka zajišťována historickými autobusy. Na této lince jsme zajišťovali jedno z šesti pořadí, a to historickým autobusem Škoda 21 ab ev. č. 474. Škoda-bus klub však velmi úzce s PMDP spolupracoval zejména v otázce personálního zajištění oslav – zajišťovali jsme průvodčí do historických vozidel nasazovaných na speciální linky (tj. do autobusů PMDP, zapůjčených historických autobusů DP Praha, zapůjčeného trolejbusu Škoda 8 Tr z DP Pardubice), pro další vozidla jsme zajistili řidiče. Další spolupracovníci zajištění naším klubem dohlíželi na vystavená historická vozidla v areálu depa Karlov, v případě dotazů také informovali návštěvníky. Škoda-bus klub v areálu depa Karlov vystavoval řadu svých exponátů, z nich se největší pozornosti těšil dokončovaný historický autobus Škoda 706 RTO-LUX po náročné dlouhodobé renovaci (podrobnější info v odkazu). Zejména trolejbusové fanoušky také potěšil trolejbus Škoda 15 Tr č. 464, který byl u příležitosti oslav a plánovaného zprovoznění do Plzně přetažen z Muzea dopravy ve Strašicích. Oslavy 120 let MHD v Plzni se i díky krásnému počasí vydařily, akci navštívilo téměř 7 tisíc návštěvníků.

Komentáře jsou uzavřeny.