Škoda 03T (Astra) ev. č. 303

Škoda 03T (Astra) ev. č. 303

Škoda 03T (Astra) ev.č. 303 v pravidelném provozu v Plzni opouští most U Jána. Foto: Jakub Klimeš, 25.8.2019

Škoda 03T (Astra) ev.č. 303 v pravidelném provozu v Plzni opouští most U Jána. Foto: Jakub Klimeš, 25.8.2019

Technické údaje o voze
Typ: Škoda 03T2 (Astra) /
Typ:  Škoda Inekon LTM 10.08
Míst k sezení: 42
Rok výroby: 1998 Míst k stání: 113
Rozchod podvozků: 1435 mm Délka: 20,09 m
Výrobce: Škoda – Dopravní technika Výška: 3,460 m
Jmenovité napětí: 600-750 V ss Šířka: 2,500 m
Výkon: 4 x 85 kW Pohot. hmot.: 24,2 t

V roce 1997 vznikly v tehdejší plzeňské společnosti Škoda – Dopravní technika (dnešní Škoda Transportation) první dva prototypy částečně nízkopodlažní tramvaje vlastní konstrukce, typového označení Škoda LTM 10.08 (či přesněji Škoda Inekon LTM 10.08), obchodně nazývané též ASTRA (ASynchronní TRAmvaj). Tento obchodní název byl sice záhy změněn z důvodu stejného jména s jinými výrobky na trhu, mezi veřejností se však toto označení pro svoji jednoduchost vžilo. Později vyráběné vozy (určené pro Brno) nesly obchodní označení ANITRA (Asynchronní NÍzkopodlažní TRAmvaj). Pro tramvaje LTM 10.08 začala Škoda později používat také označení 03T.

Vývoj nové nízkopodlažní tramvaje LTM 10.08 realizovala zhruba od poloviny 90. let společnost Kolejová Doprava, vzniklá na základě kooperace firem Škoda – Dopravní technika a Inekon. Zatímco Škoda měla zajišťovat výrobu vozidel, Inekon měl pečovat o obchodní záležitosti. Tak tomu skutečně v následujících letech bylo, nicméně s ohledem na ukončení vzájemné spolupráce obou firem v roce 2001 jsou tramvaje Astra dále spojeny jen se značkou Škoda. Společnost Inekon od roku 2002 začala vyrábět vlastní vozidla, konstrukčně odvozená od Aster. Tyto tramvaje, odlišné zejména v oblasti designu, jsou označovány jako Inekon 01 Trio (vozy slouží v Olomouci a v Ostravě).

Konstrukce nové tramvaje LTM 10.08 byla navržena jako tříčlánková, přičemž krajní články jsou usazeny na pevné dvojnápravové podvozky, mezi něž je vložen střední článek nesený. Tento nízkopodlažní článek (výška podlahy 350 mm nad temenem kolejnice) tvoří 50 % z celkové plochy vozu. Krajní články s podvozky mají podlahu ve výšce 780 mm nad temenem kolejnice a nástup do nich je možný pouze po schodech. Tato konstrukce vozidla je sice jednoduchá, ale pevné uložení podvozků ve vztahu ke krajním článkům, má své nedostatky. A to zejména při průjezdu oblouky – jak v chodových vlastnostech vozidla (nekomfortní „škubání“), tak ve zvýšeném opotřebování kolejnic. I z tohoto důvodu, musel být během provozu těchto vozidel zvýšen limit na minimální výšku okolku kola o 4 milimetry. Dva klouby vozidla neumožňují vzájemný vertikální pohyb článků, pouze horizontální, přičemž kloub mezi prvním a druhým článkem umožňuje i pohyb krutný. Každý krajní článek je opatřen jedněmi jednokřídlými dveřmi, střední článek pak dvěmi dvoukřídlými dveřmi (všechny dveře jsou vně předsuvné). První dveře v druhém článku jsou vybaveny elektrickou nájezdovou rampou pro invalidní vozíky. Na střeše prvního článku se nachází sběrač a klimatizační jednotka pro řidiče. Elektrická výzbroj vozidla od rakouské firmy ELIN je umístěna na střeše středního článku, spolu se stykačovou skříní, trakční tlumivkou a brzdovým odporníkem. Statický nabíječ a střídač od firmy DIOSS (později DI-Elcom), je umístěn na střeše posledního článku. Na střeše každého článku se nachází také po jedné jednotce pro ventilaci a temperování. Podvozky tramvaje mají nápravy a převodovky WIKOV (bývalá Škoda – Ozubená kola), trakční motory Škoda Electric o výkonu 85, resp. později i 90 kW (u obou prototypů byly nejprve použity poruchové motory VUT Brno, z nichž jeden kus máme v naší expozici vystaven). Do vozidel 03T byla dosazena nejprve elektromechanická od firmy SAB-Wabco, avšak pro velkou provozní nespolehlivost musela být postupně u všech vyrobených vozidel nahrazena za hydraulickou brzdu firmy DAKO.

Výroba prvních sériových vozidel začala v roce 1998 a skončila v roce 2006. Celkem bylo vyrobeno 48 vozů 03T v osmi sériích (0-7). Od tramvaje typu 03T, byla odvozena i obousměrná varianta označovaná jako 10T (analogicky opět vznikl i konkurenční Inekon 12 Trio). Tyto tramvaje v letech 2001 a 2002 zamířily do amerických měst Portland a Tacoma. Články tramvaje 03T ale v roce 2003 posloužily i jako základ pro prototyp pětičlánkové tramvaje Škoda 05T Vektra (vyvíjeného už jen společností Škoda). Z ní byla dále odvozena obousměrná varianta 06T Elektra (dodaná v počtu 9 ks do italského města Cagliari v období let 2006-2007). Závěrem je třeba zmínit, že koncepce pevných podvozků a nesených článků, byla použita ještě u tramvají Škoda 13T (dodaných do Brna) a 14T (dodaných do Prahy). U dalších vyráběných typů tramvají už výrobce od tohoto konceptu upustil a vydal se cestou otočných podvozků.

V Plzni sloužilo celkem 11 tramvají typu Škoda 03T (ev. č. 300-310), zejména zpočátku je však trápila nízká provozní spolehlivost. Ve své době se jednalo o první nízkopodlažní tramvajová vozidla v plzeňské MHD, a tak byla snaha je nasadit alespoň po dvou vozech na každou ze tří tramvajových linek. Mnohdy ani oněch šest z jedenácti vozů nebylo provozuschopných. Provozní spolehlivost se zlepšila až s výměnou použité mechanické brzdy a také díky podepsanému tzv. „full servisu“, v rámci kterého si servis vzal na starost výrobce (prostřednictvím zaměstnanců dopravního podniku). Tímto krokem se zlepšil zejména přísun náhradních dílů a diagnostikování závad. Vozidla během provozu v Plzni ale jinak neprodělala žádnou další významnou úpravu, pomineme-li změnu v interiéru – od podzimu 2010 byla ve všech vozech postupně měněna původní polstrovaná sedadla za překližková a dále původní komaxitovaná železná madla za nerezová. Zvláště kvůli těmto překližkovým sedadlům, pak byly takto upravené vozy neoblíbené mezi cestující veřejností, neboť ve spojení se škubáním v obloucích byla sedadla velice kluzká. Paradoxně Astry sloužily nejčastěji na lince 1 (příp. 2) vedené právě oblouky v historickém centru města. Vedení dopravního podniku se však v těchto sedadlech zhlédlo, a to díky deklarované lepší údržbě a hygienickému aspektu. Plzeňské tramvaje 03T byly z provozu odstavovány postupně od února roku 2019 do prosince 2020, výjimkou se stalo vyřazení prototypu ev.č. 300 v roce 2007 z důvodu poškození dopravní nehodou (sešrotován během května 2008). Některé vyřazené vozy byly odprodány do Brna a Ostravy, kde poslouží jako zdroj náhradních dílů pro tamní vozy 03T, další byly odprodány soukromým subjektům pro využití jako poutače.


Naše tramvaj nesoucí ev. č. 303, byla vyrobena již v roce 1998 jako součást druhé série. Do provozu zasáhla až v dubnu roku 1999, neboť obě plzeňská vozidla druhé série (č. 302, 303), byla dodána jako nedokončená a neoživená. Hned v červnu se s nimi PMDP mohly pochlubit při oslavách ke 100 letům svého vzniku. Během své služby procházela Astra ev. č. 303 zejména pravidelnou údržbou, dílenské prohlídky vyšší stupně absolvovala jen dvě, a to v druhé polovině svého provozního života – v letech 2012 a 2016. Mimo pravidelné prohlídky byl v srpnu 2011 změněn vzhled interiéru (už zmíněné osazení překližkových sedadel a nerezových zádržných tyčí). Během velké prohlídky realizované v roce 2012 v Datatechniku v Třemošné obdržela 303 novější vnější informační panely BUSE, a to jako jediná z plzeňských Aster (vůz v provozu po VP od října 2012). Tyto nové panely s terčíky a LED podsvícením nabídly cestujícím zejména za tmy lepší čitelnost než původní panely s terčíky souvisle osvícenými zářivkou. Druhou a zároveň poslední prohlídku (tentokrát v rozsahu střední prohlídky), spojenou s částečnou obnovou laku, prodělala Astra č. 303 v roce 2016. Od prosince 2020 se stala posledním provozním vozem svého typu v plzeňské síti a tato výjimečnost jí zůstala i v první dekádě roku 2021. Ještě před ukončením provozního působení došlo 1. února 2021 k odprodeji našemu spolku a Astra se tak po provedení potřebných příprav stala v pořadí třetím tramvajovým vozem (resp. čtvrtým kolejovým vozidlem) v expozici našeho muzea ve Strašicích. Formálně byl vůz převeden do majetku Škoda-bus klubu poté, co 18. března 2021 ukončil svůj provoz s cestujícími (čímž byl celkově ukončen pravidelný provoz těchto prvních nízkopodlažních tramvají v ulicích Plzně). Přeprava vozu do Strašic se odehrála 30. června 2021. S hmotností přesahující 24 tun se jedná o zatím nejtěžší exponát v našem muzeu.

Další informace o vozidlu na webu Seznam-autobusu a o celkovém působení Aster v Plzni na webu Plzeňské tramvaje.


Fotogalerie

  • Provoz v Plzni (1999-2021)
  • Transport do Muzea dopravy (2021)

  • APB - PLZEŇ a.s.


    Za zajištění přepravy exponátu děkujeme společnosti APB – PLZEŇ a.s.


  • Exponát v Muzeu dopravy
  • Podrobné popisky se zobrazí po otevření každého snímku. Pro správný způsob zobrazování obrázků (Lightbox) je nutné mít ve vašem prohlížeči povolený Javascript, jinak se obrázky otevřou v novém okně a bez popisků.

    Autoři snímků: Jakub Klimeš, Michal Kouba, Zdeněk Kresa, Štěpán Pavlíček, Jan Šlehofer


Dokument „ASTRA 303“

Komentáře jsou uzavřeny.