Rekonstrukce autobusu Škoda 706 RTO-LUX

Rekonstrukce autobusu Škoda 706 RTO-LUX

V roce 2019 byla naším spolkem dokončena dlouhotrvající a náročná renovace historického autobusu ŠKODA 706 RTO – LUX z roku 1961. Úvodem přiblížíme historii autobusu od vyrobení až do koupě jeho současným majitelem – naším členem v roce 2000. Autobus se pak stal základním prvkem vzniku našeho spolku. Autobus opustil opustil brány výrobního závodu ve Vysokém Mýtě dne 22. února 1961. Prvním majitelem byl státní podnik ČSAD provoz Klatovy, závod Sušice. V podhůří Šumavy autobus s registrační značkou PS 83-23 zůstal i po vyřazení v roce 1975, kdy přešel pod Tj. Klatovy. Sportovce vozil až do období politických změn – roku 1989, kdy přešel do soukromých rukou. V červnu roku 2000 byl zakoupen dnešním majitelem, ve značně použitém stavu, avšak plně funkční.

Máte-li fotografie tohoto konkrétního vozu (PS 83-23) z jeho dřívějšího působení do r. 2000 budeme rádi za zaslání fotografií na email michal.mikulas@centrum.cz. Děkujeme.

První oprava autobusu, již jako zamýšleného historického vozidla, se tedy odehrávala hned po koupi v období let 2000 – 2001 a byla víceméně kosmetická, v rámci tehdejších možností. Autobus byl lokálně vyvařen a vyspraven tmelením, karoserie dostala nový akrylátový lak, sedačky potahy z mikroplyše. Spodek a rám byly ošetřeny protikorozním nátěrem a po úspěšném absolvování technické kontroly, byl autobus od dubna 2001 využíván k mnoha tématickým zájezdům, nostalgickým jízdám a také několika svatebním jízdám. Dvakrát se propůjčil filmařům k natáčení a jednou objel křížem krážem Českou Republiku, a to při reklamní kampani pro Cappy (v roce 2006). Každoročně se vůz účastnil srazu československých historických autobusů ve Vojenském muzeu v Lešanech. Za téměř 8 let sezónního provozu, najezdil několik desítek tisíc kilometrů a tak bylo na podzim roku 2007 přikročeno k další částečné opravě, která původně měla trvat jen přes zimní přestávku. Při hlubším odstrojení a zhodnocení stavu autobusu, však toto bylo přehodnoceno a přistoupeno k opravě generální. Ta nám v našich podmínkách, kdy převážná část operací byla prováděna vlastními členy spolku ve volném čase a při všech ostatních aktivitách, zabrala dlouhých 12 let. Nutno ale podotknout, že práce probíhaly převážně v zimním období, vždy cca od října do dubna.

Nyní k opravě podrobněji, tak jak probíhala v jednotlivých časových úsecích a operacích:

 • Podzim 2007 – prosinec 2009: Demontáž autobusu až na skelet, poptání a zadání výroby potřebných profilů, shánění vhodného klempíře.

 • Leden 2010 – září 2012: Oprava skeletu, výměna nosných i okenních profilů a prakticky novostavba roštu a zadní části karoserie, výroba a osazení nových schrání. Pískování a nástřik rámu (provedeno externě).

 • Říjen 2012 – listopad 2012: Oplechování karoserie.

 • Prosinec 2012: Lakování (provedeno externě).

 • Leden – duben 2013: Instalace nových rozvodů vzduchu, palivového potrubí a kabelového svazku.

 • Říjen 2013 – únor 2014: Postupná renovace bočních oken a zasklívání bočnic vozu.

 • Březen – duben 2014: Oprava zadních listových pružin, oprava a montáž zadní nápravy, výroba a osazení výfukového potrubí.

 • Říjen – prosinec 2014: Výroba a pokládka překližkové podlahy, pokládka podlahové krytiny.

 • Leden – květen 2015: Výroba ostění a stropů, včetně jejich očalounění (očalounění externě).

 • Říjen – prosinec 2015: Rozebrání původních sedadel, oprava jejich kovových rámů, výroba nových podstavců.

 • Leden – duben 2016: Pokládka izolace bočnic a stropu, montáž stropního obložení, postupná oprava a montáž držáků polic na zavazadla.

 • Listopad – prosinec 2016: Nástřik drátěných vnitřků sedadel, výroba nových výdřev sedadel, jejich kompletace a odeslání k externímu očalounění.

 • Leden – duben 2017: Zasklení čelních a zadních oken, oprava, vyplétání a montáž polic na zavazadla, vyčištění lišt a lištování stropu.

 • Říjen – prosinec 2017: Montáž ostění bočnic, čištění lišt a lištování, výroba topného kanálu, okopových plechů a všech částí z „krokoplechu.“

 • Leden – duben 2018: Oprava a montáž předního pultu a okolí místa řidiče, oprava a osazení větracích střešních oken, kompletace a montáž sedadel.

 • Říjen – prosinec 2018: Vnější lištování karoserie (pravý bok), oprava předních listových pružin, oprava a kompletace přední nápravy.

 • Leden – květen 2019: Vnější lištování karoserie (levý bok), kompetace a osazení levých dveří řidiče, osazení levých poklopů schrání, oprava a zastavění pohonné jednotky (motor + převodovka), oživení elektroinstalace, oživení vozu, antikorozní nástřik spodku. Dne 20.5.2019 se autobus poprvé rozjel vlastní silou, prozatím jen v areálu vozovny, kde je opravován.

 • Červen – červenec 2019: První veřejné představení vozu u příležitosti oslav 120. výročí městské dopravy v Plzni proběhlo 15.6.2019 v areálu depa Karlov a prozatím bylo pouze statické. Po představení na vozu probíhalo odstraňování několika dílčích nedostatků a závad, včetně konečné montáže detailů v místě řidiče, osazení krytu motoru – tzv. „zvonu“ či „hrobky“ a sedadel v okolí motoru. Finišování na autobusu nám od počátku roku zabralo více než 1 200 hodin ve 3-5 lidech. Vozidlo úspěšně absolvovalo technickou kontrolu a na silnice opět vyrazilo dne 6. srpna 2019.

Výčet neobsahuje úplně všechny operace. Průběžně a dle potřeby například probíhalo externí pískování menších dílů a jejich nástřik, stejně jako další externě zadané operace, například oprava naftového topení „bufík“, či také externě oprava a vyvážení kloubového hřídele. Další nedatovanou operací byla oprava soustavy táhel a mechanismu ruční brzdy a další.

Jako předloha pro renovaci, posloužil skutečný vůz vyrobený Karosou pro veletržní účely (s atypickým nátěrem i interiérem). Tento vůz byl po veletrhu a před předáním podniku ČSAD přelakován do klasického vínovo-krémového laku. Dochovaly se však z té doby fotografie, podle kterých byl náš autobus proveden. Souhrnem na této renovaci pracovalo v různých časových období až 6 členů spolku, podle svých časových i manuálních možností a schopností. Odpracovalo se více než 12.000 brigádnických hodin, díky kterým renovace stála „pouze materiál a externí práce“. A i tak se finanční náklady blíží milionu korun. Pomyslnou náplastí proti tomu všemu vynaloženému úsilí, potu, také zoufalosti, někdy dokonce i nepokojům a hádkám rodinným či klubovým, nám je znovuzrozený legendární autobus ŠKODA 706 RTO – LUX , registrační značky PS 83-23, který se znovu 6. srpna 2019 v plné kráse a původní kondici vrací na silnice.

Závěrem bychom rádi poděkovali těm, kteří nám s renovací pomáhali:

Plzeňskému kraji za účelovou dotaci,
firmě Anvi Trade s.r.o. a jejímu jednateli Liboru Andrlíkovi,
firmám PMDP a.s. a Bammer Trade.a.s.,
Pavlu Kopáčkovi, Luďku Klikovi a in memoriam také Janu Arazimovi za poradenství a konzultace,
Petru Adlerovi za klempířské práce na oblých částech,

a Všem dalším, zejména členům spolku ŠKODA-BUS klub, kteří se pod vedením Martina Šmída a Libora Hada na renovaci podíleli, stejně tak jejich partnerkám a manželkám za podporu a toleranci.

Za ŠKODA-BUS klub, z.s. Michal Kouba

Komentáře jsou uzavřeny.