Akce muzea

PRAVIDELNÉ AKCE MUZEA

Postupem času se program Muzea dopravy ustálil na několika hlavních akcích sezony s doprovodným programem, jízdami vozidel, a několika běžných prohlídkových termínech. Od roku 2021 jsou pro návštěvníky připravovány také speciální, tematicky zaměřené, víkendy. Kromě pravidelných akcí představujeme ve spodní části této stránky také proběhlé unikátní (jednorázové) události.

Hamernický den (květen)

Otevření vrat muzea při konání Hamernického dne v Dobřívě. Při této akci je otevřené Muzeum dopravy a zajištěny jízdy historických autobusů do nedalekého Dobříva, kde je na vodním hamru ukárka řemesel a kulturní program. Dále linka vede na náraží do Mirošova. Zde je zajištěn přestup na historické motoráčky, kterými je zajištěna doprava ve směrech do Rokycan i Nezvěstic.

Strašická muzejní noc (červen)

Při muzejní noci jsou otevřena obě strašická muzea (Dopravy i Středního brdska) až do půlnoci. Navíc jsou propojena nostalgickou linkou v pravidelných intervalech. V muzeu dopravy je tak možné shlédnout expozici, která má za večera úplně jiné kouzlo, některá vozidla jsou rozsvícena vně i uvnitř, na ohni je možno si opéci buřta. V Muzeu středního brdska jsou též noční prohlídky a kulturní program.

Víkend věnovaný elektrickým vozidlům

Prvním z nových tematických víkendů od návštěvnické sezóny 2021 se stal víkend zaměřený na vozidla elektrické trakce. Klasický termín otevřených vrat obohatily podrobnější komentované prohlídky vybraných tramvajových a trolejbusových exponátů. Zájemci tak mohli nahlédnout do útrob jednotlivých vozidel, ti odvážnější si pak z montážní plošiny mohli prohlédnout i uspořádání komponentů na střeše tramvaje Astra. V roce 2021 se tento tematický víkend uskutečnil o víkendu 24. a 25. července, v roce 2022 by se měl opakovat ve druhé polovině června.

Víkend ve stopách krále železnic

Další novinkou léta 2021 je tematický víkend, během kterého se s návštěvníky vydáváme po stopách krále železnic. Tím byl Bethel Henry baron von Strousberg (*1823, †1884), který v 60. letech 19. století usiloval o proměnu Podbrdska v centrum železářského průmyslu. Pro propojení jednotlivých závodů (válcovna ve Františkově u Zbiroha, ocelárnu a válcovna v Kařezu, vysoké pece ve Strašicích a koksovny v Horách u Mirošova) započalo vybudování železnice. Stavba dráhy započala v roce 1868 a zakončil ji až baronův krach v roce 1875. Téměř dokončen byl úsek Františkov – Zaječov, následující úsek Zaječov – Strašice byl v období 1873–1875 sjízdný a dokonce využíván pro dopravu rudy do strašických hutí. Poslední část ze Strašic směrem k Dobřívu byla jen rozpracována a mezi Dobřívem a Mirošovem ani nedošlo k zahájení stavby.

S návštěvníky se během několika předem avizovaných termínů vydáváme historickým autobusem po stopách zachovaných pozůstatků Strousbergovy dráhy. Během zhruba dvou až tříhodinové projížďky (doplněné o pěší vycházky k vybraným pozůstatkům dráhy, resp. svršku) kromě Strašic zájemci zavítají také do Olešné či do okolí Kařezu a Kařízku. Cestou nechybí komentovaný výklad o osudu barona Strousberga i jeho průmyslu. Poprvé se projížďky uskutečnily 31. 7. a 1. 8. 2021 a setkaly se s velmi příznivými reakcemi, proto je plánujeme opakovat i v dalších letech (během července).

Setkání bývalých plzeňských autobusů

V roce 2021 byla založena i tradice setkávání bývalých autobusů, jež spojovalo dřívější působení u Dopravních podniků města Plzně, resp. Plzeňských městských dopravních podniků. Stálé exponáty muzea doplňují autobusy soukromých majitelů.

Poprvé se bývalé plzeňské autobusy setkaly v sobotu 28. srpna 2021. Návštěvníky potěšilo celkem jedenáct autobusů, přičemž roky výroby nejstaršího a nejmladšího z nich dělilo celých 26 let. Každý z vozů byl doplněn o své bývalé plzeňské evidenční číslo a popisek osudu konkrétního stroje. Nádvoří Muzea ovládly zejména autobusy Karosa. Nejstarším se stal náš vůz ŠL 11 z roku 1980. Dále byly k vidění hned čtyři vozy B 731 resp. B 732, a jeden vůz typu C 734. „Sedmičkové Karosy“ názorně reprezentovaly jednotlivá období provozu. Náš vůz č. 385 přibližoval podobu po vyrobení, vůz č. 423 naopak stav po modernizaci (v jakém provoz u PMDP ukončil). Číslo 420 dokládalo vzhled vozu po ukončení provozu vozidla v Plzni a modernizaci, resp. přelakování ve společnosti 4RAIL. Zaslouženou pozornost budil přestavěný vůz bývalého č. 401. Další směr ve výrobě autobusů dokládaly naše exponáty Karosa B 932 č. 435 a dvojice nízkopodlažních autobusů Škoda 21 Ab. Do areálu Muzea se už nevešli dva nejmladší účastníci setkání – stroje Karosa B961E z roku 2004 a Solaris Urbino 15 z roku 2006.

Autobusy se mezi návštěvníky Muzea těšily velkému zájmu. Pomyslným vrcholem setkání se ve 14 hodin stala spanilá jízda po obci Strašice. Během přibližně půl hodinové jízdy konvoj autobusů projel prakticky celou obcí a budil zaslouženou pozornost.

Strašické posvícení – hlavní akce sezony muzea (srpen)

Ke dni strašického posvícení je datováno i první otevření Muzea dopravy (v roce 2009). Slavíme tedy v tento den narozeniny a jako dárek dáváme Strašicím víkendový provoz historických linek. O posvícenském víkendu je ve Strašicích pouť, pořádají se kulturní akce a zábavy, navštěvují se známí a příbuzní. Z Muzea dopravy proto po celý víkend vyjíždí speciální linky, které propojují jednotlivé části rozlehlých Strašic (Ves, Dvůr i Huť), a vrací se zpět do Muzea dopravy. Z původně jedné vypravované okružní linky po obci se postupem času stal komplexní systém obsluhy zahrnující tři denní a jednu noční linku (podrobnější informace na stránce „obecní hromadné dopravy“).

Klasické dny otevřených vrat a objednané návštěvy (duben, červenec, září, říjen)

Po ostatní zpřístupněné víkendy je muzeum otevřené veřejnosti, a to buď s průvodcem a výkladem, nebo volně. Návštěvníci si mohou v klidu prohlédnout jednotlivé exponáty, zhlédnout promítané dokumenty či panely s podrobnějšími informacemi. Zpravidla na zahájení a zakončení návštěvnické sezóny připravujeme také jízdy našich historických linek po Strašicích (podrobnější informace na stránce „obecní hromadné dopravy“).

Vyjímkou nejsou ani každoroční návštěvy organizovaných skupin, pro které je možné dojet naším autobusem například k hlavní trati PLZEŇ – PRAHA. Navštívili nás děti ze ZŠ Mýto, vozíčkáři z Plzně, Klub železničních cestovatelů, pravidelně se vracejí děti z družiny ZŠ Karla Vokáče ve Strašicích, letní příměstské tábory Akademie nadání a další.

Někteří návštěvníci do našeho muzea dorazí stylově, vlastním veteránem, ať už automobilem, motocyklem či autobusem. Takováto vozidla rádi přizveme na výstavní plochu po bok stálých exponátů.

Další fotografie z našich akcí najdete na facebookové stránce.


DALŠÍ (JEDNORÁZOVÉ) AKCE

Kromě tradičních pravidelných akcí Muzeum dopravy hostí i další, převážně jednorázové, či nepravidelně se opakující události. Společným znakem řady těchto akcí je návštěva větší skupiny návštěvníků ve vlastních historických vozidlech v rámci organizovaného výjezdu. Pro tyto skupiny dle domluvy připravujeme komentované prohlídky, v případě „zážitkových jízd“ pak i speciální tematické úkoly pro jednotlivé posádky.

Po vůbec prvním zpřístupnění v srpnu 2009 už muzeum o rok později hostilo první tematické skupiny. V sobotu 11. září 2010 jsme uvítali setkání „splašených stanů“ alias vozidel Velorex, o den později pak Výjezdní zasedání RTO klubu. Členové samozřejmě dorazili stylově vlastními historickými autobusy.

Retrojízda vozidly socialismu (2014, 2015)

V letech 2014 a 2015 jsme byli zapojeni do Retrojízdy vozidly socialismu. Tato zážitková akce je pojata jako sraz a orientační závod vozidel vyrobených v období let 1948–1989 v ČSSR a zemích RVHP.

Vůbec první ročník akce startoval 9. srpna 2014 z našeho dopravního muzea. Množství zúčastněných vozidel (80) dává předpoklad k úspěšnému opakování akce i v letech následujících. Pro jednotlivé posádky jsme připravovali několik soutěžních úkolů (nasazování sběračů trolejbusu na čas, hledání tlačítka zvonku na řídícím pultu tramvaje).

Na velmi povedený úspěšný první ročník Retrojízdy organizátoři navázali v roce 2015. Strašické dopravní muzeum nebylo tentokrát startovním bodem, ale jednou ze zastávek na více než 110 kilometrů dlouhé trase jízdy. Prostory muzea posloužily 8. srpna 2015 jako občerstvovací stanice, na účastníky zde čekal guláš a chlazené nápoje, které přišly v den, kdy teploty atakovaly 40 °C, velmi vhod. V muzeu posádky plnily dva soutěžní úkoly – vědomostní kvíz a změnu kódu v mechanickém znehodnocovači jízdenek. ŠKODA-BUS klub se tentokrát do jízdy i aktivně zapojil – klub reprezentovala posádka s vozidlem Praga. Za své nepřehlédnutelné stylové kostýmy byla v závěru dne odměněna zvláštní cenou.

Další tematické návštěvy

V následujících letech Retrojízda vozidla socialismu zamířila do dalších částí Plzeňského kraje, nicméně i tak naše muzeum uvítalo jiné tematické návštěvy, a to zejména skupin osobních vozidel. 23. dubna 2016 nás s více než desítkou svých dvoutaktních vozů poprvé navštívili členové Trabant klub Plzeň.

Sobota 17. června 2017 se nesla v duchu polských „Maluchů“ aneb vozítek Fiat 126. Vozidla, ač malá, rychle zaplnila většinu výstavní plochy. Pro celkem jedenáct posádek jsme připravovali komentovanou prohlídku expozice.

U příležitosti strašického posvícení do Muzea dopravy v sobotu 12. srpna 2017 zavítala historická i současná americká vozidla, a to v rámci vyjížďky spolku Amerika na kolech. Devítka „korábů silnic“ se v našem muzeu těšila zaslouženému zájmu návštěvníků.

Při zahájení další návštěvnické sezóny a zároveň Hamernickém dnu v sobotu 18. května 2019 se do muzea sjeli vyznavači historických motocyklů. Desítky jednostopých vozidel rychle zaplnily většinu výstavní plochy.

Škoda Tour (06/2019)

V neděli 23. června 2019 se Muzeum dopravy stalo jedním z kontrolních stanovišť v rámci orientační jízdy Škoda Tour. Na posádky historických i soudobých vozidel s okřídleným šípem čekalo i plnění úkolu. Ten tematicky zahrnoval škodovácký trolejbus – konkrétně museli soutěžící v co nejkratším čase nasadit oba sběrače z pozice „pod háky“ na trolejové vedení a zpět. V muzeu se během několika hodin vystřídaly desítky posádek z řady evropských zemí.

Českoamerický víkend (07/2021)

Návštěvnickou sezónu v roce 2021 zahájil Českoamerický víkend 3. a 4. července. Tato akce byla i pomyslným příspěvkem k oslavám amerického Dne nezávislosti. Ve strašickém muzeu se poprvé představil „Čechoameričan“ – trolejbus Škoda 14 TrE z amerického Daytonu. Po celou sobotu 3. července tomuto unikátnímu trolejbusu dělala společnost také flotila amerických osobních vozidel, a to díky spolku Ameriky na kolech. Ten se svými historickými i současnými zavítal do našeho muzea už podruhé, tentokrát setkání posloužilo i jako náhrada tradičního spolkového srazu. Akce se těšila značnému zájmu veřejnosti – kromě „amerického“ programu byly připraveny i tradiční jízdy historických vozidel po obci. Navíc si návštěvníci o tomto víkendu také vůbec poprvé mohli prohlédnout další nový přírůstek v muzejní expozici – nízkopodlažní tramvaj Škoda 03T Astra.


Po pěti letech nás v roce 2021 opět navštívili členové Trabant klubu Plzeň. Při této příležitosti bylo muzeum mimořádně zpřístupněno ve sváteční odpoledne 17. listopadu. Tím tak byla pomyslně ukončena návštěvnická sezonu tohoto roku (poslední klasický víkend otevřených vrat proběhl v první polovině října 2021).

Ostravské minisetkání (11. 9. 2022)

Neděle 11. září 2022 se v Muzeu dopravy ve Strašicích nesla v duchu malého setkání bývalých ostravských vozidel. Do Muzea zavítaly dva autobusy, jež dříve sloužily u Dopravního podniku Ostrava. Konkrétně stroje Karosa B952E původního č. 6561 a Solaris Urbino 15 pův. č. 7623. Oba autobusy zajistily nejen vyhlídkové jízdy po obci Strašice, ale také přímé spojení obce s Prahou a s Plzní. Lákadlem pro návštěvníky bylo i to, že Solaris z Plzně do Muzea dopravy a zpět šoféroval autor známého dopravního simulátoru SIMT. Dvojici ex-ostravských autobusů doplnil stálý strašický exponát v podobě dřívějšího ostravského trolejbusu Škoda 17 Tr č. 3901 (jež je od prosince 2021 oficiálně majetkem klubu).

Komentáře jsou uzavřeny.