„Obecní hromadná doprava“ po Strašicích

„Obecní hromadná doprava“ po Strašicích

„Obecní hromadná doprava“ je neoficiální označení pro příležitostné jízdy historických vozidel po obci Strašice na Rokycansku. Spoje jsou provozovány jako doprovodný program k vybraným termínům otevření expozice Muzea dopravy spravované spolkem Škoda-bus klub. Spoje „obecní hromadné dopravy“ jsou určeny pro širokou veřejnost, nástup je možný ve všech zastávkách jednotlivých linek. Provoz na linkách je zajištěn muzejními vozidly (některé spoje pak také nízkopodlažními bezbariérovými vozidly), jízdné je dobrovolné.

Spoje jsou provozovány na třech ustálených linkách po obci Strašice a blízkém okolí v předem vyhlášených termínech. V době provozu „obecní hromadné dopravy“ jsou na jednotlivých zastávkách umístěny jízdní řády s odjezdy linek. Vozidla odbavují na všech zastávkách dle stanoveného jízdního řádu. Ve dnech provozu „obecní hromadné dopravy“ je možné pro bližší informace kontaktovat dispečerský telefon: +420 704 714 890.

Jízdní řád, termíny provozu

Jízdní řády jednotlivých linek (pro zobrazení v plné velikosti rozklikněte): 9. a 10. října 2021Trasy linek

1: Muzeum dopravy – Muzeum Středních Brd – Kulturní dům PDA – Sídliště Gumídkov – Obecní úřad – U Libuše – V Koutě – Hradčany – Dvůr – Mikulíkův mlýn – Huť – Restaurace Na poště – Obecní úřad – Muzeum Středních Brd – Muzeum dopravy (polookružní linka)

2: (směr A) Muzeum dopravy – Muzeum Středních Brd – Kulturní dům PDA – Sídliště Gumídkov – Obecní úřad – U Libuše – Mikulíkův mlýn – Huť – U Carvánky – Šeflův most – Hájkův most

(směr B) Hájkův most – Šeflův most – U Carvánky – Restaurace Na poště – Obecní úřad – Muzeum Středních Brd – Muzeum dopravy

3: Muzeum dopravy – Tisý rybník – Na vrších, rozcestí a zpět


Schématická mapa linkového vedení „obecní hromadné dopravy“ po Strašicích společně s vyznačením klíčových bodů zájmu.

Schématická mapa linkového vedení „obecní hromadné dopravy“ po Strašicích společně s vyznačením klíčových bodů
Pro zobrazení schématu v plné velikosti rozklikněte.

Zájmová místa

Trasy jednotlivých linek jsou koncipovány tak, aby spojovala zajímavá místa ve Strašicích a okolí. Linky 1 a 2 slouží pro spojení Muzea dopravy, Muzea Středních Brd s centrem obce (zastávka Obecní úřad). Zastávka Obecní úřad je doporučeným přestupním místem z regionálních autobusových linek z/do Rokycan (příp. Prahy či Hořovic) na spoje „obecní hromadné dopravy.“ Spoje „„obecní hromadné dopravy“ vyčkávají na přestup z regionálních autobusů od Rokycan. Obě linky (1 a 2) dále obsluhují zastávky Mikulíkův mlýn (nedaleko této zastávky se nachází Hospoda Na Benátkách) a Huť, zastavují u turisticky oblíbené restaurace a penzionu Na Poště.

Linka 1 dále zajišťuje obsluhu severní části Strašic (lokality Hradčany resp. Dvůr), odkud se lze vydat na výlet směrem na sever rozsáhlými lesy směrem k Holoubkovu (lesem prochází panelová cesta využívána dříve pro přesuny tanků mezi strašickými kasárnami a nádražím v Holoubkově), či směrem na jih ke Dvorskému rybníku s malebnými domy a restaurací U Andělů či ke kostelu sv. Vavřince.

Linka 2 dále slouží pro obsluhu jižní části obce. Linka cestující doveze až k hranici chráněné krajinné oblasti Brdy (bývalého vojenského prostoru), která skýtá množství zajímavých námětů pro pěší či cyklovýlety (např. zámek Tři Trubky, pozůstatky zrušených obcí, či Padrťské rybníky). Také je možné využít nedalekého občerstvení (v jízdním řádu je připravena přestávka).

Linka 3 je nejkratší strašickou linkou, slouží pro spojení Muzea dopravy s Tisým rybníkem. Od tohoto rybníku se lze vydat po stopách bývalé Stroussbergovy železnice (naším spolkem byla u zastávky Tisý rybník připravena malá připomínka se základními informacemi o této, z větší části, nerealizované velkoryse pojaté železnici stavěné v druhé polovině 19. století). Vozidlo se jede dále po obrátit k blízkému rozcestí nedaleko vrcholu kopce Na Vrších. Spoje linky 3 využívají silnici původně určenou pro přesuny tanků (mezi strašickými kasárnami a Holoubkovem), z níž se naskytují také zajímavé výhledy na okolní krajinu. Jízdní řád linky 3 je koncipován tak, aby návštěvníci měli čas projít se po části bývalé Stroussbergovy železnice.


Komentáře jsou uzavřeny.