Článek z magazínu Trolleybus 01/2014 (č. 630)

Článek z magazínu Trolleybus 01/2014 (č. 630)

Našimi prvními návštěvníky v roce 2013 byli angličané Dave Chick a Stephen Oliver. A právě prvně jmenovaný muzeu věnoval článek v prvním čísle časopisu Trolleybus v roce 2014. V přiložených obrázcích naleznete článek v originálním znění, níže je k dispozici také český překlad.

The Transport Museum at Strašice

Dopravní muzeum ve Strašicích

Přibližně 25 km východně od Plzně (v České republice) je malé, nadšenci provozované, dopravní muzeum, které obsahuje nejen 6 trolejbusů, ale také krátkou trolejbusovou trať, na které mohou být vozy předváděny.

Muzeum, založené Škoda-bus klubem, se nachází ve Strašicích v části bývalých kasáren, které nebyly využity od roku 2004 do druhé poloviny roku 2007, kdy se sem nastěhoval právě Škoda-bus klub. Prostory vlastní obec a klub využívá dobrou spolupráci s obcí a místním muzeem. Cílem muzea je zmapovat vývoj veřejné dopravy, zejména v západních Čechách. Expozice, přibližující dobu od druhé světové války do současnosti, je rozdělena do tři skupin.

První skupina obsahuje širokou paletu vozidel (auta, autobusy, trolejbusy a tramvaj). Ta jsou bezpečně umístěna v budově, která původně sloužila jako garáž tanků. Většina vozidel je ve vlastnictví Škoda bus klubu, ostatní jsou dlouhodobě zapůjčená. Druhá skupina obsahuje technické komponenty a dopravní příslušenství, stejně tak jako řadu závěsu trolejového vedení či kontrolér tramvaje z roku 1937. Poslední část expozice bude obsahovat menší předměty, tj. uniformy, strojky na prodávání lístků apod. a bude také prezentovat vývoj veřejné dopravy v regionu pomocí informačních panelů s fotografiemi či mapami.

Plány do budoucna zahrnují vytvoření naučné stezky podél bývalé Stroussbergovy železnice, která byla budována na konci 19. století v okolí Strašic, ale nebyla nikdy dokončena.

Začátky: 2007-2008

Klub původně uchovával vozidla v jedné z hal podniků Škoda v Plzni, které ale musel opustit kvůli vznikajícímu naučnému centru Techmania. První obhlídka prostorů budoucího muzea ukázala, že vrata garáží nesou stopy koroze a dalších poškození. Elektrické rozvody a osvětlení fungovaly jen v části haly. Místo bylo zarostlé vegetací. Byl určen plán práce zahrnující: prořezání keřů a odstranění plevele; odstranění rzi a nabarvení dveří; opravu střechy, rozvodů elektrického vedení a osvětlení; vybudování zázemí pro skladování nástrojů a zázemí a konečně příchod prvních návštěvníků.

Dny otevřených dveří (vrat)

První den otevřených dveří probíhá o víkendu 15. a 16. srpna 2009. Návštěvníci dorazili v autech či na kolech. Přišli jak místní obyvatelé, tak turisté. Muzeum náhodou navštívila také skupina cyklistů z Rakouska. Počet návštěvníků za první víkend se pohyboval mezi 400 a 500, což bylo pro organizátory příjemné překvapení. První organizována skupina, která muzeum navštívila, pochází z místní základní školy. Stalo se tak 8.4.2010. Děti pozorně sledovaly expozici a pokládaly průvodcům záludné otázky. Na sezení za volantem trolejbusu, ale i dalších vozidel, se stály fronty. V závěru čekalo na malé návštěvníky překvapení v podobě jízdy historickým autobusem zpět do školy.

Dobrá věc byla dosažena, a je dosti překvapující, že klub má pouze 8 členů. Ačkoli při akcích v muzeu pracuje až 10 lidí. Tři členové pracují renovaci, především ve vozovně v Plzni na Slovanech. S klubem dobře spolupracuje také místní dopravní podnik, PMDP. Klub se také podílí na renovaci vozidel Techmania centra.

Návštěvnici se mohou o muzeu dozvědět na internetu, reportáž z muzea běžela na televizní stanici Nova. Návštěvníci, kteří se sem vracejí, vždy naleznou něco nového! Stoupající počet návštěvníků a jejich vzkazy v návštěvní knize podporují klub v dalším snažení. Muzeum je otevřeno jeden víkend každý měsíc od dubna do září. Až dostaneme termíny otevření v roce 2014, zveřejníme je spolu s detaily autobusového spojení z Plzně.

Já jsem muzeum navštívil se Stephenem Oliverem v dubnu 2013 a byl jsem ohromen. Moje poděkování patří členům Škoda Bus klubu Plzeň, kteří nás přátelsky uvítali a také Janu Spoustovi a Dagmar Braunové za usnadnění návštěvy.

Další podrobnosti naleznete online na stránkce www.skodabusklub.cz/strasice nebo můžete kontaktovat členy muzea na emailu skoda-bus-klub@centrum.cz.

Dave Chick (z originálního znění přeložil Zdeněk Kresa)


Komentáře jsou uzavřeny.